عکس های تماشاگران زن ایرانی و مرد جام جهانی 2018 روسیه

دختران و پسران ایرانی در روسیه

تصاویر زنان ایرانی تماشاگر جام جهانی 2018 روسیه

ایرانیان هم مانند مردم دیگر کشورها در کشور روسیه حضور دارند و به تشویق تیم ملی ایران می پردازند. در این دوره ایران با تیم های اسپانیا، پرتغال و مراکس هم گروه شده است که به آن گروه مرگ می گویند. شانس صعود ایران از این گروه بسیار کم است ولی باز هم زنان و مردان ایرانی برای تشویق تیم ایرانی به روسیه رفته اند.

در این قسمت های زنان ایرانی و مردان را در کشور روسیه مشاهده می کنید.

دختران و زنان ایرانی جام جهانی

عکس دختر ایرانی در جام جهانی 2018

دختران و زنان ایرانی جام جهانی

مردان تماشاچی جام جهانی 2018

دختران و زنان ایرانی جام جهانی

دختر ایرانی تماشاگر جام جهانی 2018 روسیه

دختران و زنان ایرانی جام جهانی

عکس های ایرانیان در جام جهانی 2018

دختران و زنان ایرانی جام جهانی

عکس های دختران زیبای ایرانی جام جهانی 2018 روسیه

دختران و زنان ایرانی جام جهانی

زنان و دختران روسی در جام جهانی 2018 روسیه

دختران و زنان ایرانی جام جهانی دختران و زنان ایرانی جام جهانی

دختران و زنان ایرانی جام جهانی دختران و زنان ایرانی جام جهانی دختران و زنان ایرانی جام جهانی دختران و زنان ایرانی جام جهانی

هواداران تیم ملی فوتبال #ایران در #سن‌پترزبورگ پیش از بازی #ایران و #مراکش

زنان و مردان ارانی در روسیه زنان و مردان ارانی در روسیه زنان و مردان ارانی در روسیه زنان و مردان ارانی در روسیه

بعد از برد تیم ایران در مقابل مراکش ( با گل خودی مراکش) ایرانیان بسیار شاد شدند و خستگی راه از تنشان در آمد.

تماشاچیان ایرانی تماشاچیان ایرانی تماشاچیان ایرانی تماشاچیان ایرانی تماشاچیان ایرانی تماشاچیان ایرانی

مطالب مشابه را ببینید!