عکس/ “جنگ بالشها” در ۱۱۵ شهر جهان

عکس/ “جنگ بالشها” در ۱۱۵ شهر جهان

مراسم روز بین المللی جنگ بالشها در بیش از یکصد و پانزده شهر جهان برگزار شد.

جنگ بالشها

جنگ بالشها

جنگ بالشها

جنگ بالشها

جنگ بالشها

جنگ بالشها

نوشته های مشابه