مجله تاپ‌ناز‌

حمله ماهی های پیرانا به یک زن گردشگر در حال شنا + عکس

حمله ماهی های پیرانا به یک زن گردشگر در حال شنا

گروهی از گردشگران که با بومیان منطقه در حال برگزاری جشن بودند تنی به آب زدند که ماهی های گوشتخوار پیرانا به آنها حمله کردند و قسمت هایی از گوشت بدن یک زن را که در حال شنا بود را خوردند.

 

حمله ماهی های گوشتخوار به مهمانان یک جشن

حمله ماهی های پیرانا باعث وحشت گروهی از گردشگران در سواحل برزیل شد. تعداد زیادی از گردشگران که برای استراحت به یکی از سواحل برزیل سفر کرده بودند در حالیکه مشغول برگزاری جشنی سنتی همراه با اهالی بومی آن منطقه بودند  مورد حمله تعدادی پیرانا قرار گرفتند.

حمله ماهی های پیرانا به یک زن گردشگر در حال شنا

حمله پیراناها به انسان ها در سواحل برزیل

یکی از زنان جوان زخمی که به بیمارستان منتقل شده بود به دلیل زخم عمیقی که از جای دندان های تیز پیرانا در پایش ایجاد شده بود به سرعت مداوا شد.

حمله ماهی های پیرانا به یک زن گردشگر در حال شنا

زخم وحشتناک به دلیل حمله ماهی پیرانا

این ششمین بار است که در ماه اخیر پیراناها به افرادی که برای شنا وارد آب می شوند حمله می کنند.

“دنیلی” 28 ساله به همراه همسر و دختر 5 ساله اش برای تفریح به ساحل سان فرانسیسکو آمده بود که در حال شنا دچار این حادثه شد . او می گوید:اواسط جشن بود و چند دقیقه ای بود که برای شنا کردن وارد آب شده بودم که ناگهان درد شدیدی در پایم احساس کرده و فریاد زدم ، وقتی به داخل آب نگاه کردم گروهی از ماهی ها را دیدم که به سمت من شنا می کنند و به سرعت از انجا دور شدم. خیلی وحشتناک بود چرا که ماهی ها به افراد دیگری که در اطراف من بودند حمله ور شدند و آب را پر از خون کردند.

حمله پیراناها به زنی در حال شنا + عکس

مطالب مشابه را ببینید!