اختصاصی تاپ ناز

عکسهای جالب جراحی پلاستیک صورت سرباز جنگ جهانی اول

در نگاه اول شاید فکر کنید که در حدود 60 یا 70 سال پیش بعید بوده که این شخص مداوا شود و شکل صورتش به حالت اولیه برگردد ولی در تصاویر بعدی مشاهده می کنید که به صورت معجزه آسایی فک این شخص به طور کامل ترمیم شده است.

جراحی پلاستیک
جراحی پلاستیک

جراحی پلاستیک
جراحی پلاستیک
جراحی پلاستیک
جراحی پلاستیک
جراحی پلاستیک
جراحی پلاستیک
جراحی پلاستیک
جراحی پلاستیک
جراحی پلاستیک
جراحی پلاستیک

 

جراحی پلاستیک
جراحی پلاستیک

 

جراحی پلاستیک
جراحی پلاستیک
جراحی پلاستیک
جراحی پلاستیک

نوشته های مشابه