شعر شاعران معروف در مورد شب یلدا | سخن شاعران در مورد شب یلدا

شعر شاعران و سخن شاعران در مورد شب یلدا

در فرهنگ عاميانه‌ مردم، شب یلدا و شب چله، شب دوستی است. شب بار عام و کارهای خیریه است. مردم ايران که اکثراً کشاورز یا دام دار بوده اند، آموخته اند تا سرمای زمستان را بهانه ای برای دور هم جمع شدن و جشن به پایان رساندن یک سال زراعی بدانند. لیکن در فرهنگ ادبی و رسمی کشورمان، یلدا اغلب چهره تاریک  و خشن شبی طولانی است. شبی که عشاق به انتظار به سر آمدن آن هستند. طولانی و تاریک بودن یلدا استعاره ای است برای فراق جانکاه معشوق، تنهایی و انتظار وصال و گاه گیسوی سیاه و بلند یار.

و حال چندبيتی در اين مضمون می‌خوانيم:

حافظ:
صحبت حکام، ظلمت شب يلدا است
نور ز خورشيد خواه بو که برآيد

سعدی:
هنوز با همه دردم اميد درمان است
که آخری بود آخر شبان يلدا را

اوحدی:
شب هجرانت ای دلبر، شب يلدا است پنداری
رخت نوروز و ديدار تو عيد ماست پنداری

خاقانی:
تو جان لطيفی و جهان جسم کثيف
تو شمع فروزنده و گيتی شب يلدا

عنصری:
چون حلقه ربايند به نيزه، تو به نيزه
خال از رخ زنگی بربايی شب يلدا

منوچهری:
نور رايش تيره‌شب را روز نورانی کند
دود چشمش روز روشن را شب يلدا کند

مسعود سعد:
کرده خورشيد صبح ملک تو
روز همه دشمنان شب يلدا

 

بخوانید: شعر زیبا در مورد شب یلدا و مجموعه اشعار بلند کوتاه و جملات شب یلدا

شعر شاعران معروف در مورد شب یلدا | سخن شاعران در مورد شب یلدا

ناصرخسرو:
او بر دوشنبه و تو بر آدينه
تو ليل قدر داری و او يلدا

هم‌چنين ارتباط عيسی مسيح با اين شب در اشعار امير معزی و سنائی غزنوی مشهود است.

امير معزی:
ايزد دادار، مهر و کين تو گويی
از شب قدر آفريد و از شب يلدا
زان‌که به مهرت بود تقرب مومن
زان‌که به کينت بود تفاخر ترسا

سنائی غزنوی:
به صاحب‌دولتی پيوند اگر نامی همی جويی
که از يک چاکری عيسی چنان معروف شد يلدا

سيف افرنگی:
سخنم بلندنام از سخن تو گشت و شايد
که درازنامی از نام مسيح يافت يلدا

مجموعه اشعار زیبا در مورد شب یلدا

 

دوشینه شبم بود شبیه یلدا
آن مونس غمگسار نامد عمدا

شب تا به سحر ز دیده دُر می‌سفتم
می‌گفتم رب لاتذرنی فردا

مهستی گنجوی

ای لعل لبت به دلنوازی مشهور
وی روی خوشت به ترکتازی مشهور

با زلف تو قصه‌ایست ما را مشکل
همچون شب یلدا به درازی مشهور

عبید زاکانی

شوم از شام یلدا تیره‌تر بی
درد دلم ز بودردا بتر بی

همه دردا رسن آخر بدرمون
درمان درد ما خود بی اثر بی

باباطاهر

دور است کاروان سحر زینجا
شمعی بباید این شب یلدا را

پروین اعتصامی

اکنون مرا که شام جوانی صبوح کرد
شب‌های رنج چو شب یلدا دراز شد

قاضی حمید الدین

 

مطلب پیشنهادی: عکس نوشته های زیبای شب یلدا + عکس های پروفایل شب چله ایرانیان

 

من از روز جزا واقف نبودم
شب یلدای هجران آفریدند

فروغی بسطامی.

آبروی شمع را بیهوده نتوان ریختن
صد شب یلداست در هر گوشه زندان ما

عرفی شیرازی

شب یلدا است هر تاری ز مویت، وین عجب کاری
که من روزی نمی‌بینم، خود این شب‌های یلدا

سلمان ساوجی

غنیمت دان حضور نعمت الله
که دشمن را شب یلداست امروز

شاه نعمت الله ولی

مهره مهر چو از حقه مینا بنمود
ماه من طلعت صبح از شب یلدا بنمود

✦✦

تا در سر زلفش نکنی جان گرامی
پیش تو حدیث شب یلدا نتوان کرد

✦✦

هست در سالی شبی ایام را یلدا ولیک
کس نشان ندهد که ماهی را دو شب یلدا بود

خواجوی کرمانی

با بهار رخت تواند گفت
شب یلدا که روز نوروزم

✦✦

شب محنت من ز امداد فکرت
درازی شب‌های یلدا گرفته

انوری

چشم جان را سرمه اش اعمی کند
روز روشن را شب یلدا کند

✦✦

روز پهلوی شب یلدا زند
خویش را امروز بر فردا زند

✦✦

اشک خود بر خویش می ریزم چو شمع
با شب یلدا در آویزم چو شمع

اقبال لاهوری

نور رایش تیره شب را روز نورانی کند
دود خشمش روز روشن را شب یلدا کند

منوچهری

 

بخوانید: آداب و رسوم شب یلدا در ایران باستان و تحقیق در مورد شب یلدا

مطالب مشابه را ببینید!