تصاویری از مبارزه سوسن حاجی پور بانوی تکواندوکار

سوسن حاجی پور تنها بانوی تکواندو کار ایران در المپیک نتوانست حریف استرالیایی اش را شکست دهد.

سوسن حاجی پور

سوسن حاجی پور

دختر تکواندوکار ایرانی

دختر تکواندوکار ایرانی

گریه سوسن حاجی پور

نوشته های مشابه