ترکیب احتمالی ایران در بازی کره /عکس

ترکیب احتمالی ایران در بازی کره /عکس

پس از اینکه اخبار درگوشی تیم ملی از کنار گذاشته شدن علی کریمی در بازی کره خبر می داد، روز گذشته کی روش به کریمی بابت فیکس بودنش اطمینان داد.

بازی ایران و کره

ترکیب ایران

نوشته های مشابه