عکسهای ایزابلا فورتونا در سریال حریم سلطان

عکسهای ایزابلا فورتونا شاهزاده کاستیا یکی از سوگولهای سلطان سلیمان در سریال حریم سلطان را مشاهده می کنید.

خانم ایپک یالووا سابقه زیادی در بازیگری ندارد و سریال حریم سلطان اولین تجربه بازیگری او است.

ایزابلا فورتونا
ایزابلا فورتونا

ایزابلا فورتونا
ایزابلا فورتونا
سریال حریم سلطان
سریال حریم سلطان
سوگولی سلطان
سوگولی سلطان
شاهزاده کاستیا
شاهزاده کاستیا

حریم سلطان

مطالب مشابه را ببینید!