عکس پروفایل پدر فوت شده | عکس نوشته و متن های زیبا برای پدر از دست رفته

عکس پروفایل پدر فوت شده

در این قسمت مجموعه ای از عکس نوشته های در فوت شده و عکس پروفایل پدر فوت شده را گردآوری کرده ایم و اگر شما پدر خود را از دست داده اید و پدر شما فوت شده است می توانید این عکس پروفایل را برای شبکه های اجتماعی خود استفاده کنید.

عکس پرووفایل پدر فوت شده

زیباترین عکس نوشته ها و عکس پروفایل پدر از دست رفته را آماده کرده ایم.

عکس پروفایل پدر فوت شده

عکس نوشته پدر فوت شده

عکس پروفایل پدر فوت شده

متن زیبا برای پدر از دست رفته

افسوس، صد افسوس پدر از کف ما رفت

آن گوهر تابنده و پر مهر و وفا رفت

 

ما را نبود چاره به جز صبر در این غم

با حکم خدا آمد و با امر خدا رفت

عکس پروفایل پدر فوت شده

عکس نوشته زیبا برای پدر فوت شده

عکس پروفایل پدر فوت شده

جمله عکس های پدر فوت شده

عکس پروفایل پدر فوت شده

عکس پروفایل برای پدر فوت شده در روز پدر

غم مرگ پدر کوچک غمی نیست

جگر می سوزد و درد کمی نیست

 

پدر زیبا گل باغ وجود است

که بی او زندگی جز ماتمی نیست

عکس پروفایل پدر فوت شده

متن های عاشقانه برای پدر فوت شده

عکس پروفایل پدر فوت شده

عکس و متن زیبا برای پدر فوت شده

عکس پروفایل پدر فوت شده

اشعار زیبا برای پدر فوت شده

وقتی ز دست ما و نماند از برای ما

غیر از غمی، شکسته دلی، جان خسته ای

 

تو مرغ جاودان بهشتی شدی ولی

داند خدا که پشت پسر را شکسته ای

عکس پروفایل پدر فوت شده

عکس نوشته های روز پدر برای پدر فوت شده

عکس پروفایل پدر فوت شده عکس پروفایل پدر فوت شده

دلنوشته پدر فوت شده

ای پدر ای عارف نیکو خصال

ای که قدرت را ندانستیم ایام وصال

 

خوش بخواب اینجا که این دنیای دون

چون تو گوهر کم دهد از خود برون

عکس پروفایل پدر فوت شده

عکس نوشته سالگرد فوت پدر

عکس پروفایل پدر فوت شده

عکس پروفایل غمگین برای پدر فوت شده

پدر سنگ مزارت را به آه وناله می بوسم

به عشق و زحمت چندین و چندین ساله می بوسم

 

اگر دنیا شود گلشن گلی جز تو نمی یابم

ز چشمم ژاله می ریزد تو را چون لاله می بوسم

عکس پروفایل پدر فوت شده

پدر جان یاد آن شب ها که ما را شمع جان بودی

میان نا امیدی ها چراغ جاودان بودی

 

برایت زندگی کردن اگرچه رنج وسختی بود

بنازم همتت بابا صبور ومهربان بودی

عکس پروفایل پدر فوت شده

باورم نیست پدر رفتی و خاموش شدی

ترک ما کردی و با خاک هم آغوش شدی

 

خانه را نوری اگر بود ز رخسار تو بود

ای چراغ دل ما از چه تو خاموش شدی

عکس پروفایل پدر فوت شده

 

عکس پروفایل پدر فوت شده

 

عکس پروفایل پدر فوت شده

 

عکس پروفایل پدر فوت شده

 

عکس پروفایل پدر فوت شده

 

عکس پروفایل پدر فوت شده

 

عکس پروفایل پدر فوت شده

نوشته های مشابه