عکس مراسم عروسی بومیان قشم

مراسم عروسی روستای گیاهدان جزیره قشم همچنان با آداب و سنن محلی برگزار می شود.

عروسی قشم (7) عروسی قشم (8) عروسی قشم (9) عروسی قشم (10) عروسی قشم (1) عروسی قشم (2) عروسی قشم (3) عروسی قشم (4) عروسی قشم (5) عروسی قشم (6)

نوشته های مشابه