چهره واقعی هنرمندان هالیوودی بدون آرایش

 همان طور که همه زنان می داند، گاهی اوقات تنها کمی آرایش صحیح می تواند به طور واضح زمان را از چهره به عقب ببرد!

اکنون برخی تحقیقات ادعا می کنند که اگر این کار به خوبی انجام شود می تواند شخص را تقریبا ده سال جوان تر کند!

در این میان برخی با آرایش خود بین ۵ تا ۹ سال جوان تر دیده شده اند، برای مثال کیت موس ۳۸ ساله و کارول وردرمن ۳۱ ساله بیشترین کاهش سن را با نشان دادن ۹ سال جوان تر از خود واقعی داشته اند.

در عین حال مدونا ۵۴ ساله نیز به طور شگفت انگیزی توانسه است هفت سال و سیندی کرافورد ۴۶ ساله شش سال را از چهره کم کند.

البته تعجبی ندارد که این تحقیق توسط یکی از عمده فروشان لوازم آرایشی صورت گرفته و در آن به مخاطبان عکس های قبل و بعد از آرایش افراد مشهور را نشان داده اند.

در این تحقیق ۱۰۰%افراد بین ۶۰ تا ۶۹ سال ،۷۳% افراد بین ۴۰ تا ۴۹ سال و ۶۲ درصد بین ۳۰ تا ۳۹ سال می گفتند که با آرایش خود بسیار جوانتر نشان داده شده اند.

آرایش بازیگران هالیوودی

مخاطبان اظهار داشتند که کارول ۵۱ ساله بدون آرایش ۵۳ ساله و با آرایش ۴۶ ساله به نظر می رسد!

 

مدونا

مدونا ۵۴ ساله هفت سال جوان تر شده است!

دمی مور

دمی مور ۴۹ ساله نیز شش سال جوان تر شده است!

مطالب مشابه را ببینید!