مجله تاپ‌ناز‌

انتشار عکس های برهنه دختر 13 ساله توسط پسر جوان به دلیل اعتماد نا به جا

انتشار عکس های برهنه دختر 13 ساله توسط پسر جوان به دلیل اعتماد نا به جا

منتشر شدن عکس های برهنه دختر 1 ساله توسط یک مرد

دختر نوجوان خیلی زود به یک غریبه اطمینان کرد و حتی عکس های لخت خودش را برای این غریبه فرستاد و بعد از مدتی متوجه شد عکس هایش در فضای مجازی منتشر شده اند.

انتشار عکسهای مستهجن دختر 13 ساله , مرد 40 ساله اي بدلیل ربودن دخترش به کلانتری سپاد مشهد مراجعه کرد.وی گفت دخترم 13 سال دارد ودر مقطع راهنمایی تحصیل می‌کند.

گرچه دوست داشتم دخترم همواره در مسیر مدرسه حجاب کامل خودش را رعایت کنداما هیچوقت برای اینکار به او اصرار نمی‌کردم در واقع هنوز وی را دختر کوچکی می پنداشتمکه اگر کمی بزرگ‌تر شود خودش مسیر درست را انتخاب میکند بهمین دلیل شاید من هم در تربیت فرزندم غفلت کردم و راه و روش درست زندگی رابه او نیاموختم.

دخترم با آن که کم سن بود ولی خواستگاران زیادی داشت که ما به هیچ کدام از آنها پاسخ مثبت ندادیم تا این‌که حدود شش ماه قبل نوجوان 17 ساله اي در مسیر معاشرت به مدرسه سرراه دخترم سبز می شدو برای او ایجاد مزاحمت میکرد.

وقتی برای خواستگاری به خانه ام آمدند،محترمانه به آنها پاسخ منفی دادم. با این وجود آنها دست بردار نبودندو حتی مادر آن پسر نیز مدام مزاحم دخترم می شد.وقتی متوجه شدم آنها هرروز کار زشت خودشان را تکرار میکنند، به ناچار مدرسه دخترم را عوض کردمتا این موضوع موجب افت تحصیلی اش نشود ولی آنها باز هم به مزاحمت هایشان ادامه دادند.

وقتی ماجرای رفتارهای نامتعارف و خارج از عرف آن جوان در منزل ما پیچید، پسرانم ناراحت شدند و تهدید کردند که اگر بار دیگر مزاحمتی برای خواهرشان ایجاد شود وی را تنبیه می‌کنند.مرد 40 ساله ادامه داد دخترم که این حرف ها را شنیده بود، از ترس این‌که حادثه تلخی رخ ندهدبه منزل خواستگارش می‌رود تا انها را از خشمگین بودن برادرانش آگاه کند.

ولی مادر آن پسر با حیله و نیرنگ دخترم رابه داخل خانه می کشاند و دیگر به او اجازه خارج شدناز منزل را نمیدهد. از سوی دیگر ما که نگران دخترمان بودیمماجرای گم شدن وی را به پلیس گزارش دادیم و پیگیر موضوع شدیم.

 

در همین حال، خواستگار دخترم که در جریان شکایت ما قرار گرفته بوداو رابه منزل یکی از دوستانش منتقل و به زور و تهدید عکسهای زننده اي را از او ضبط کرده است.آنها بعد از گذشت 10 روز از این ماجرا دخترم رابا چادر و پوشیه به دادگاه آورده و آن جا رها کرده اند.

 

مدتی بعد هم عکسهای زشتی راکه از دخترم گرفته بودند در فضایِ مجازی انتشار دادند.در این هنگام یکی از خواستگاران قدیمی دخترم که هنوز به او علاقه مند است این عکسهای را دریافت کرده بود که آنها رابه ما نشان داد و ما را از ماجرا آگاه کرد.اینگونه برخی از احساسات و دلسوزی یک دختر 13 ساله سوء استفاده کرده اند.

همچنین بخوانید :

مطالب مشابه را ببینید!