گزارشگر معروف برای سومین بار ازدواج کرد

ازدواج گزارشگر
ازدواج گزارشگر

یکی از مجریان و گزارشگران بسیار معروف ورزشی تلویزیون که سالهاست با سیاه نمائی خود را به عنوان یکی از مدافعان اخلاق مداری در ورزش به افکار عمومی معرفی می کند و مخاطبان زیادی هم در برنامه هایش دارد، برای سومین بار ازدواج کرد.

این مجری و گزارشگر معروف ورزشی که از شهرت زیادی هم بهره می برد، در حالی که خودش در بسیاری از مسائل پشت پرده ورزش از جمله عزل و نصب های مربیان تیم های ملی نقش مهمی داشته، مدتهاست که چهره مدافع حق و حقوق ورزشکاران را به خود گرفته و خود را به عنوان سردمدار مبارزه با مفاسد ورزشی معرفی می کند.

این چهره معروف تلویزیونی که در یکی از بهترین مناطق تهران یک منزل مسکونی بسیار گرانقیمت دارد، در حالی سعی می کند تنها با یک اتومبیل نسبتا معمولی در محافل رفت و آمد کند که نزدیکانش خبر از پار کردن اتومبیل های گرانقیمت دیگری در پارکینگ منزلش می دهند.

در مورد این چهره ورزشی می توان گفت که اخیرا هم با یکی از مربیان جوان که به تازگی در رشته ورزشی اش اسم و رسمی به هم زده و جای بزرگان را گرفته به تفاهم و تعامل رسیده که در حمایت وی از طریق تریبونی که در اختیار دارد سنگ تمام بگذارد. شاید در آینده بیشتر از این چهره معروف تلویزیونی بگوئیم و بنویسیم.

مطالب مشابه را ببینید!