درخواست وزیر بهداشت درباره “الکترو اسموک”

الکترو اسموک
روزنامه خراسان نوشت:
مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت چندي پيش در نامه اي به غضنفري وزير صنعت، معدن و تجارت، با استناد به گزارش دانشگاه هاي علوم پزشکي در نقاط مختلف کشور از وي خواسته است هيچ گونه مجوزي براي توليد، واردات و صادرات سيگارهاي الکترونيک که عمدتاًبا نام “الکترو اسموک”در داخل ايران عرضه مي شوند، صادر نشود که غضنفري نيز اين دستور را به بخش هاي مختلف وزارت صنعت ابلاغ کرده است.
مطالب مشابه را ببینید!