فرار یک خانم از دوربینهای ترافیکی تهران(عکس)

این خانم برای فرار از دوربین های ترافیکی بر روی پلاکش کاغذ روزنامه میزنه!!

ارسالی از یک کاربر کنجکاو تا حدی علاقمند به خبرنگاری

فرار خانم از ترافیک

خانم زرنگ

خانم و ترافیک

مطالب مشابه را ببینید!