رويانيان: جواب دايي را نمي‌دهم

رویانیان

مديرعامل باشگاه پرسپوليس از ادامه مجادله با علی دایی پرهیز کرد و ترجیج داد که در پاسخ به دایی، سخنی نگوید.

به گزارش فارس، محمد رويانيان در مورد سخنان انتقادی علي دايي اظهار داشت: درباره دايي حرف نمي زنم.

وي در مورد علي کريمي تصريح کرد: قضيه کريمي را خودم مديريت مي کنم تا ختم به خير شود. کريمي را دوست دارم اما سعي مي کنيم تصميمي گرفته شود که به نفع باشگاه باشد.

مديرعامل باشگاه پرسپوليس در مورد اينکه باشگاه چطور درآمدزايي مي کند، گفت: از هواداران سر چهارراه ها و پارک ها پول مي گيريم! همه تلاشمان اين است به لحاظ اقتصادي تيم، مشکلي نداشته باشد. کارهاي اقتصادي هم انجام مي دهيم.

وي در مورد پيروزي مقابل راه‌آهن تصريح کرد: پيروزي شيريني کسب کرديم. هنوز اول راه هستيم و کار در آينده سخت است. بايد در بازي هاي آينده تلاش کنيم و همين روند را ادامه دهيم.

پرهیز رویانیان از ادامه مجادله با دایی، در حالی صورت گرفت که مدیر عامل پرسپولیس، به طرزی عجیب و نامنتظره، خود آغازگر این مجادله بود.

نوشته های مشابه