ماجرای کلیپ حمله عربستان به برج میلاد در تهران چیست؟

کلیپ حمله نظامی عربستان با جنگنده هایش به برج میلاد و نابودی برج میلاد در تهران در حال پخش شدن در شبکه های اجتماعی است.اما ماجرای این کلیپ چیست؟

ماجرای کلیپ حمله عربستان به ایران

بتازگی تصویر زیر به عنوان تهدید نظامی عربستان علیه ایران از سوی برخی سایت ها منتشر و در شبکه های اجتماعی بازنشر شده است با این عنوان که: «کشور عربستان این عکس رو داخل فضای مجازی پر کرده و گفته کشور ایران باید منتظر این چنین روزی باشه».

 

ماجرای کلیپ حمله عربستان به برج میلاد در تهران چیست؟

 

**واقعیت**

انتشار تصویر فوق از سوی رسانه های عربی و تهدید نظامی ایران صحت ندارد. تصویر فوق نیز مربوط می شود به یک فوتومونتاژ از مجموع هنرهای دیجیتال با عنوان «تهران در جنگ» که در سال 92 توسط رضا ساسانیان منتشر شده است و هیچ ارتباطی به رابطه ایران و عربستان ندارد.

 

ماجرای کلیپ حمله عربستان به برج میلاد در تهران چیست؟

 نکته جالب در این میان ساخت انیمیشن پاسخ ایران به انتشار تصویر خیالی منتسب به رسانه های عربی است.

 

 

ماجرای کلیپ حمله عربستان به برج میلاد در تهران چیست؟

 

کلیپ حمله نظامی عربستان با جنگنده هایش به برج میلاد

مطالب مشابه را ببینید!