مجله تاپ ناز / گالری تصاویر / 🤴 عکس بازیگران / اسکارلت یوهانسون بر فرش قرمز جشنواره فیلم ونیز

اسکارلت یوهانسون بر فرش قرمز جشنواره فیلم ونیز

اسکارلت یوهانسون که بتازگی در فیلم  Under the Skin  ایفای نقش کرده است، بر فرش قرمز این فیلم در جشنواره فیلم ونیز حاضر شد.

بیشتر در عکس بازیگران

اسکارلت یوهانسون
اسکارلت یوهانسون

اسکارلت یوهانسون
اسکارلت یوهانسون
اسکارلت یوهانسون
اسکارلت یوهانسون
اسکارلت یوهانسون
اسکارلت یوهانسون
اسکارلت یوهانسون
اسکارلت یوهانسون
اسکارلت یوهانسون
اسکارلت یوهانسون
اسکارلت یوهانسون
اسکارلت یوهانسون