کلیپ ترسناک حمله تمساح به یک انسان

کلیپ ترسناک حمله تمساح به یک انسان

کلیپ تمساح

پراویت سوئبمی مربی کروکودیل ها هنگام یک نمایش در تایلند نزدیک بود که سرش را از دست بدهد.

پراویت ۲۷ ساله در نمایش با کروکودیل ها یک تازه کار نیست . او از ۸ سال پیش تاکنون به این حرفه اشتغال دارد.

چند روز پیش در در باغ وحش ساموتپاراکان که در عین حال یک مزرعه پرورش کروکودیل است ، پراویت مانند همیشه به همراه دستیارش روی صحنه نمایش رفت. دستیارش در هنگام نمایش دائم دم کروکودیل را گرفته تا حواس خزنده را پرت کند.

در مقابل چشمان تماشاگران وحشتزده هنگامی که پراویت سرش را در میان آرواره های کروکودیل گذاشت در یک آن خزنده غول پیکر آرواره هایش را روی سر مربی بست.

دستیار پراویت در یک واکنش دم کروکودیل را کشید.

خزنده قبل از اینکه فرصت یابد سر مربی را قطع کند ناخودآگاه پوزه اش را گشود. پراویت مانند فنر از جا پرید و سرش را خلاص کرد. کروکودیل هم به داخل برکه صحنه نمایش فرو رفت.

دندان های کروکودیل جراحاتی را روی گردن و سر پراویت ایجاد کرده است اما خوشبختانه او به زودی می تواندکارش را از سر گیرد.

مطالب مشابه را ببینید!