با این دوربین همه را غافلگیر کنید

دوربین جالبی که به دست Eom Sung Young و Im Jung Eun طراحی شده است بسیار جالب عکس می گیرید!

به گزارش تاپ ناز این دوربین شبیه به یک تیرکمان بچه گانه است موقعی که کش آن را می کشید باعث ترس سوژه می شوید و همین برای ثبت چهره خنده دارشان کافی است.

دوربین کمانی

تیرکمان دوربینی

دوربین عجیب

دوربین عجیب

دوربین ترسناک

دوربین کمانی

 

مطالب مشابه را ببینید!