شادترین تصویر در هیاهوی زلزله آذربایجان شرقی!

این کوچولوی دوست داشتنی  بعد از ۲۴ ساعت از زیر آوار زنده بیرون آمد.

زلزله آذربایجان

نوشته های مشابه