عکسهای برگزیده مسابقه عکاسی زیر آب

عکسهای برگزیده مسابقه عکاسی زیر آب

مسابقه سالیانه عکاسی زیر آب همه ساله در انگلیس برگزار می شودو تصاویری که می بینید منتخبی از تصاویر برگزیده در این زمینه است که در 15 دسته بندی محتلف در بخش مسابقه شرکت داده شده اند.
تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی زیر آب انگلیس

مسابقه عکاسی زیر آب

مسابقات زیر آب , عکاسی زیر آب

مسابقات زیر آب , عکاسی زیر آب

مسابقات زیر آب , عکاسی زیر آب

مسابقات زیر آب , عکاسی زیر آب

مسابقات زیر آب , عکاسی زیر آب

مسابقات زیر آب , عکاسی زیر آب

مسابقات زیر آب , عکاسی زیر آب

کوسه سفید و هواپیمای غرق شده از جمله تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی امسال است.
منبع: دیلی میل – khabaronline.ir

نوشته های مشابه