عکس جدید فرزند پسر شکیرا و پیکه در فیسبوک

عکس فرزند جرارد پیکه و شکیرا را در آغوش پدرش می بینید که این عکس را شکیرا در فیسبوکش گذاشته است.

فرزند شکیرا

نوشته های مشابه