تصاویری که این دختر قبل از مرگش از طوفان سندی گرفت

آخرين تصاويري که يک دختر 13 ساله قبل از مرگش در طوفان سندي گرفت رسانه اي شد.

دختر و طوفان سندی

اين دختر 13 ساله در طوفان سندي که سهمگين ترين طوفان در صد سال اخير امريکا لقب گرفته است کشته شد. در اين طوفان پدر اين دختر مفقود شده است و مادرش به شدت مجروح است و در بيمارستان بستري است.
اين دختر شجاع که “آنجلا درش” نام دارد با شروع طوفان تصوير برداري را آغاز کرد ، اگرچه هواشناسي اين منطقه از نيويورک بارها اعلام کرده بود که ساکنين منطقه سريعا خانه هاي خود را ترک کنند اما اين خانواده جزو معدود خانواده هايي بودند که در منطقه ماندند.
همسايه ها ميگويند سال پيش اين خانواده هنگام طوفان خانه شان را ترک کردند اما زمانيکه بازگشتند تمام اموال آنها به سرقت رفته بود و آنها براي جلوگيري از تکرار اين اتفاق اين بار خانه را ترک نکردند. خانه آنها درست در قلب طوفان واقع شده بود و اين دختر با شروع طوفان از خانه خارج شد تا به ثبت تصاوير بپردازد اما با سقوط يک درخت او جانش را از دست داد.
مرگ او تاثير عميقي بر مردم اين منطقه داشته است و تصاوير او به همراه تصاويري که قبل از مرگش تهيه کرده بود را در اينترنت قرار دادند.

توفان سندی - آخرين تصاويري که يک دختر 13 ساله قبل از مرگش ثبت کرد +عکس

توفان سندی - آخرين تصاويري که يک دختر 13 ساله قبل از مرگش ثبت کرد +عکس

توفان سندی - آخرين تصاويري که يک دختر 13 ساله قبل از مرگش ثبت کرد +عکس

توفان سندی - آخرين تصاويري که يک دختر 13 ساله قبل از مرگش ثبت کرد +عکس

توفان سندی - آخرين تصاويري که يک دختر 13 ساله قبل از مرگش ثبت کرد +عکس

مطالب مشابه را ببینید!