عکس هایی تکان دهنده پس از فاجعه چرنوبیل

عکس هایی تکان دهنده پس از فاجعه چرنوبیل

 

حادثه چرنوبیل بدترین و فاجعه بارترین حادثه هسته ای غیرنظامی تلقی میشود..این حادثه برا اثر دو اشتباه یکی طرح ساخت راکتور و دوم اشتباه خدمه کنترل کننده راکتور رخ داد.

در اوایل رخداد حادثه تنها ده ها نفر از بین رفتند ولی این فاجعه هر سال اثراتش بر بدن افراد پدیدار میشد و خیلی ها به سرطان و بیماری های دیگر مبتلا شدند.

فاجعه چرنوبیل

فاجعه چرنوبیل

چرنوبیل

عکس وحشتناک از چرنوبیل

چرنوبیل

چرنوبیل

چرنوبیل

 

مطالب مشابه را ببینید!