اخبار استخدام

بانك سينا استخدام مي كند

بانك سينا استخدام مي كند

استخدام بانک سینا

بانك سينا به منظور تامين نيروي انساني مورد نياز خود، از بين داوطلبان زن و مرد حائز شرايط و دانش آموختگان متولد ۱۳۶۴ به بالا كه داراي مدرك كارشناسي در رشته هاي تحصيلي مديريت (دولتي، بازرگاني، صنعتي و مالي)، اقتصاد (نظري، محض، بازاريابي و صنعتي)، حسابداري و بانكداري مي باشند از طريق برگزاري آزمون دعوت به همكاري مي نمايد.

به همين منظور سايت استخدام بانك سينا به نشاني www.sinabank.ir از روز سه شنبه اول مرداد ماه سال جاري به مدت ۲ هفته براي ثبت نام متقاضيان فعال خواهد بود.

نوشته های مشابه