مجله تاپ‌ناز‌

طرز تهیه کیف از پوست مار +تصاویر

صحنه های تلخ از کشتن مار در کشور اندونزی را مشاهده می کنید.همان گونه که مشاهده می کنید برای ساختن یک کیف از پوست مار باید چندین مار را از بین برد.

پوست مار


1134 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

 

357 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

445 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

533 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

631 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

731 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

830 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

930 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

1029 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

1135 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

1227 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

1324 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

1422 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

1521 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

1619 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

1718 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

1816 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

1915 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

2014 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

2117 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

2216 Production of Snakeskin Handbags (22 photos)

مطالب مشابه را ببینید!