مجله تاپ‌ناز‌

حایق خواندنی و بسیار جالب در مورد مار و زندگی مارها

نکته جالب در مورد مارها این است که از زبان خود برای بو کردن استفاده می کنند.

حقایق جالب و شگفت انگیز در مورد مارها

مارها صد ها میلیون سال است که در حیات وجود دارند و می توان گفت که از زمان دایناسورها، مارها هم روی زمین وجود داشته اند. در دنیا بیش از 3000 نوع مار وجود دارد. مارها در تمام قاره های دنیا و بجز قطب جنوب وجود دارند.

مارها در آب و هوای سرد زندگی می کنند

مارها هم مانند دیگر خزندگان خونسرد هستند. یعنی دمای بدن مار با دما محیط مطابق می شود و تغییر می کند، و این برخلاف حیوانات خون گرم است که دمای آنها ثابت می ماند. مارها بیشتر در آب و هوای سرد زندگی می ککند و در زمستان به خواب زمستانی می روند چون هوا در زمستان خیلی سرد است و آنها نمی توانند در این هوای سرد زنده بمانند.
حایق خواندنی و بسیار جالب در مورد مار و زندگی مارها

مارها غذا را کامل قورت می دهند

مارها دندانی برای گاز گرفتن غذا ندارند و به همین دلیل اگر طعمه بزرگی شکار کنند مجبور هستند فک خود را باز کنند تا تمام غذا را قورت دهند. دهان مارها تا 150 درجه باز می شود و می توانند موجوداتی را که از خودشان بزرگ تر هستند را بخورند. ماری دیده شد که بعد از خوردن طعمه به دلیل بزرگ بودن بیش از حد طعمه نزدیک بود منفجر شود!

مارها طعمه را فشار می دهند تا نابود شود

مارها مانند اژدمار و مار انکوندا طعمه خود را با فشار دادن خفه می کنند. مارها متابولیسم پایینی دارند و به همین جهت مانند دیگر حیوانات غذا نمی خورند. مار کبری بدون اینکه چیزی بخورد می تواند تا ماه ها زنده بماند.
حایق خواندنی و بسیار جالب در مورد مار و زندگی مارها
دانستی جالب درباره مارها 

مارها از زبان برای بو کردن استفاده می کنند

مارها از زبان خود برای بو کردن استفاده می کنند. رشد پوست بدن مار مانند انسان نیست. مارها در حدود 3 تا 6 بار پوست می ریزند تا بیشتر رشد کنند که این پوست عوض کردن ممکن است چند روز طول بکشد.

مطالب مشابه را ببینید!