مشخصه های سلامت اجتماعی

 

مشخصه های سلامت اجتماعی

مشخصه های افرادی که سلامت اجتماعی دارند:

1. افرادی که از گفتگو کردن فراری نیستند و زمانی که در حال گفتگو هستند، اول می فهمند و سپس در پی فهماندن حرفاشن به دگیران هستند، این افراد دارای سلامت اجتماعی هستند.

2.در سلامت اجتماعی دعوا و اقناع کردن طرف مقابل وجود ندارد و به جایش با گفتگو مشکلات را حل می کنند.

3.در این رابطه از سلامت، افرادی که انتظار حمایت از طرف دیگران را دارند، به همان اندازه دیگران را حمایت می کنند و به همین دلیل همیشه حمایتگران خوبی هستند.

4.فردی که بطور مداوم در پی گسستن و پیوستن به دیگران است، از نظر اجتماعی سالم نیست. صمیمت، حف روابط اجتماعی در طولانی مدت و اهمیت دادن به روابط انسانی، شرط سلامت اجتماعی است.

5.اعتماد به سلامت اجتماعی عنصری محوری است. اینکه حکم کنیم به همگان یا باید بدبین بود یا بی‌خیال و خوش‌بین، سلامت اجتماعی را مخدوش می‌کند. مهم است که آدمی بداند به چه کسی، در چه جایی و تا چه حد اعتماد کند.

6.فردی که به دنبال سلامت اجتماعی است، در موفقیت دیگران خوشحال می شود و ان را جشن میگیردو همچنین او را تایید می کنید و کنایه به اطرافیان نمی زند و هیچ وقت به دنبال انتقام از دیگران نیست.

7.فردی که اجتماعی است سقف تفکراتش بلندتر از سقف منزلش است و در مورد تمام مسائل جامعه فکر می کند و دغدغه و تحلیل اجتماعی دارد.

8. افرادی که سلامت اجتماعی دارند، می‌توانند دور هم جمع شوند بی‌آنکه محور دور هم بودنشان، چیزی مثل قلیان باشد. این افراد به‌دلیل لذت بردن از حرف‌های مشترک‌شان و تبادل عقایدشان کنار هم می‌نشینند. فرد سالم از این منظر می‌تواند اطرافیان را برای یک سفر هماهنگ و سازماندهی کند بی‌آنکه تا آخر سفر، کار به دعوا یا دلخوری و تنش بکشد.

9. هوش اجتماعی افراد واجد سلامت اجتماعی بالاست. هوش اجتماعی 4 جزء دارد:

  1. توان سازماندهی گروهی
  2. مهارت شنیدن و فهماندن
  3. الگوی رفتار ارتباطی قاطع توام با احترام
  4. داشتن تحلیل‌ها و نظرگاه‌‌های اجتماعی

10. کسی که می‌تواند خود را در جامعه پیرامونش نشان دهد و جایگاه مناسبی برای خود دست و پا کند، از نظر اجتماعی سالم است. حواسمان باشد که شأن اجتماعی با پست و مقام و ثروت و شهرت یکی نیست.

درنگ کنیم؛ تصویری که ما از خودمان داریم نتیجه نگاه دیگران به ماست.


» همچنین بخوانید :

عادت های خوب روزانه افراد موفق و خوشحال

افراد موفق و ثروتمند چه عادات خوبی دارند و برنامه روزانه شان چگونه است؟

مطالب مشابه را ببینید!