عکس های دیدنی جمره بازیگر کوزی گونی و خواهرش

ایکو کارایل بازیگر نقش جمره در سریال کوزی گونی است.جالب ایت بدانید او یک خواهر دوقلو به نام ازگی دارد.

در قسمتهای پایانی سریال کوزی گونی شخصیت جمره با کوزی ازدواج می کند.

جمره و خواهرش


جمره و خواهرش جمره و خواهرش خواهر جمره بازیگر سریال کوزی گونی خواهر جمره بازیگر سریال کوزی گونی

 

مطالب مشابه را ببینید!