ابتکار عجیب و وحشتناک عروس و داماد! +عکس

عروس و داماد جوان که قصد غافلگیر کردن میهمانان در روز عروسیشان را داشتند، کیک عروسی را شبیه به سر قطع شده خودشان درست کردند.

البته بعضی از دعوت شدگان در مراسم عروسی زیاد از این کار خوششان نیامد!

ابتکار عجیب و وحشتناک عروس و داماد!
ابتکار عجیب و وحشتناک عروس و داماد!

ابتکار عجیب و وحشتناک عروس و داماد!
ابتکار عجیب و وحشتناک عروس و داماد!
ابتکار عجیب و وحشتناک عروس و داماد!
ابتکار عجیب و وحشتناک عروس و داماد!
ابتکار عجیب و وحشتناک عروس و داماد!
ابتکار عجیب و وحشتناک عروس و داماد!
کیک عروسی
کیک عروسی
کیک عروسی
کیک عروسی
عروس و داماد جوان
عروس و داماد جوان

نوشته های مشابه