ظاهر عجیب مدونا باز هم سوژه شد +عکس

مدونا خواننده پرحاشیه و 54ساله بازهم با اقدام عجیبش سوژه رسانه ها شد. او که به همراه معشوق 25ساله اش در حال قدم زدن بود با ظاهری عجیب دیده شد! ظاهر او شبیه مرد بازیگر فیلم مرد فیلی بود!

مدونا با ظاهر عجیبش

مدونا با ظاهر عجیبش

مرد فیلی

مرد قبلی

مطالب مشابه را ببینید!