حاصل ازدواج زن سفید پوست و مرد سیاهپوست +عکس

ازدواج يک زن سفيد پوست و يک مرد سياه پوست باعث شد فرزندان آنها با رنگ پوستهاي مختلف به دنيا بيايند و همين مسئله باعث شد که اين خانواده سوژه رسانه ها باشد
رسانه هاي غربي اين خانواده را به يک رنگين کمان نژادي تشبيه کرده اند.

خانواده عجیب

پدر اين خانواده “کريس” نام دارد و ميگويد خانواده اش مثل يک جعبه شکلات است . بچه ها با رنگهاي پوستي متفاوت از تيره شکلاتي تا قهوه اي و سفيد در خانواده ما وجود دارد.
يکي از بچه ها پوست روشن و رنگ چشم مادرشان را به ارث برده اند و بعضي هم مثل پدر داراي پوست تيره و موهاي فر و چشم و ابروي سياه رنگ است.
آنها ميگويند خودشان کمتر متوجه تفاوت بين بچه ها ميشوند و اين مسئله بيش از همه براي ديگران و رسانه ها جذابيت دارد.
آنها در مصاحبه با رسانه ها اعلام کرده اند که بسيار خوشبخت هستند . خانواده آنها شامل پدر و مادر و 4 فرزند است.
نخستين فرزند آنها کاملا دورگه و ترکيبي از پدر و مادر است . دومين فرزند آنها يک دختر است که بسيار شبيه برادر بزرگ خود است و تنها پوست روشنتري دارد. سومين فرزند آنها کاملا بلوند است و فرزند چهارم يک پسر کاملا سياه پوست است.
مادر خانواده ميگويد وقتي با بچه ها بيرون هستم اکثرا فکر ميکنند اين بچه ها پدرهاي متفاوت دارند.

خانواده دو رگه
خانواده دو رگه
خانواده دو رگه
خانواده دو رگه

پرداد

مطالب مشابه را ببینید!