مد عجیب بی دندانی در آفرقای جنوبی! +عکس

بی دندانی
کیپ‌تاون: در برخی مناطق آفریقای‌جنوبی نداشتن دندان جلویی مد شده و برخی جوان‌ها از این مد پیروی می‌کنند.

برای نمونه جوانی به نام آدام که چهار دندان جلویی را ندارد در این‌باره می‌گوید:

این یک مد سنتی در قبایل آفریقایی بوده و در حال حاضر نیز من هر کسی را که دندان جلویی نداشته باشد خوش‌تیپ می‌دانم.

گفتنی است بسیاری از نوجوان‌های آفریقای‌جنوبی نیز برای نشان دادن اینکه دیگر بچه نیستند دندان‌های جلویی خود را می‌کشند و از دیدگاه آنها با این تغییر در ظاهر خود وارد دنیای مرد‌ها و بزرگسال‌ها می‌شوند.

مطالب مشابه را ببینید!