عجیب ترین دوچرخه ای که دیده اید!+تصاویر

اگر با گرم شدن کره زمین مخالف هستید و همچنین از انتشار دود کربن در هوا دل خوشی ندارید و به راه رفتن نیز علاقه دارید، ما این دوچرحه را ه Fliz نام دارد به شما پیشنهاد می کنیم.

این دوچرخه هیچ پدالی برای پا زدن ندارد و حتی زین هم ندارد فقط باید با کمربند خود را به دوچرخه محکم ببندید.

دوچرخه عجیب

دوچرخه جالب

دوچرخه فلیز

دوچرخه پیشرفته

دوچرخه جالب

مطالب مشابه را ببینید!