عروس و داماد عجیب! +عکس

عروس و داماد عجیب! +عکس

بیشتر در عجیب ترینها

او با داران بودن 6925 شکاف در صورتش توانست رکورد جدیدی را به ثبت برساند.

داماد و عروس عجیب

وی همچنین تاکید کرد زمانی که در صورتش سوراخ ایجاد می کند، دردی احساس نمی کند و شب ها پس از اینکه مطمئن می شود حلقه ها سر جایش هستند، می خوابد.

مطالب مشابه را ببینید!