تصاویری زنی که بلندی موهایش 3 متر است

تاتیانا پیسمنیا 40 سال سن دارد و در ولگوگراد همراه با شوهر و فرزندانش زندگی می کند.چیزی که در مورد این زن خیلی عجیب و جالب است انداره موهایش است که تقریبا 2 متر و هفتاد سانت طولش است.

او موهایش را فقط یک بار در سه هفته می شوید که شستن موهایش 4 ساعت به طول می انجامد و حدود 6 تا 12 ساعت هم خشک می شود.

زن عجیب

دختر مو بلند

دختر عجیب

دختر مو بلند

زن مو بلند

 

مطالب مشابه را ببینید!