عجیبترین و شگفت انگیزترین انسانهای دنیا +عکس

در تصاویر زیر عجیبترین انسانهای دنیا را مشاهده م کنید که رکوردهای منحصر بفرد گینسی را ثبت کرده اند.

بلندترین ناخنهای جهان
بلندترین ناخنهای زن در جهان

بلندترین ناخنهای مرد در جهان
بلندترین ناخنهای مرد در جهان
بلندترین موی روی گوش
بلندترین موی روی گوش
دهن گشادترین انسان دنیا
دهن گشادترین انسان دنیا
بزرگترین دماغ دنیا
بزرگترین دماغ دنیا
بلندترین موی دنیا
بلندترین موی دنیا
بلندترین ابروها در دنیا
بلندترین ابروها در دنیا
بلندترین گوشهای دنیا
بلندترین گوشهای دنیا
بزرگترین چشمهای دنیا
بزرگترین چشمهای دنیا
بزرگترین بازوهای دنیا
بزرگترین بازوهای دنیا
بزرگترین سر دنیا
بزرگترین سر دنیا
بزرگترین زبان دنیا
بزرگترین زبان دنیا
درازترین گردن دنیا
درازترین گردن دنیا
بلندترین ریش دنیا
بلندترین ریش دنیا
بلندترین سبیل دنیا
بلندترین سبیل دنیا
بیشترین خالکوبی دنیا
بیشترین خالکوبی دنیا
بزرگترین انگشت دنیا
بزرگترین انگشت دنیا

مطالب مشابه را ببینید!