اتومبیلی که با حصیر و کنف افریقایی بافته شده است

اوجو اوبانیئی هنرمند نیجریایی این اتومبیل را بافته است منتها با برگهای کنف مانند درخت نخل بومی رافیاraffia !

ماشین حصیری

 اتومبیل جدید,اتومبیلی که با حصیر و کنف

اتومبیل جدید,اتومبیلی که با حصیر و کنف

اتومبیل جدید,اتومبیلی که با حصیر و کنف

اتومبیل جدید,اتومبیلی که با حصیر و کنف

اتومبیل جدید,اتومبیلی که با حصیر و کنف

رافیا نوعی نخل بومی افریقا است که از برگهای کنف مانند آن استفاده های فراوان می شود و حالا اوجو اوبانییی هنرمند اهل نیجریه با استفاده از برگهای این درخت اتومبیلی را تزیین کرده که بسیار زیبا شده است.
هنرمند 40 ساله وانت فولکس واگن خود را با این نخل بومی تزیین کرده است که در شکل می بینید. وی تجربه ای 20 ساله برای بافتن با برگهای این نخل دارد.

منبع:khabaronline.ir

 

مطالب مشابه را ببینید!