مجله تاپ‌ناز‌

زنان قوی این کارها را انجام می دهند

زنان قوی این کارها را انجام می دهند

کارهایی که زنان قوی انجام می دهند

زنان قوی با اعتماد به نقس کامل نیازها و خواسته هایشان را به دست می آورند. درست است که خیلی از خانم ها سخت گیر هستند ولی واقعیت این است که آنها زنانی احساساتی هستند. در این نوشتار به ویژگیهای زنان قوی اشاره می کنیم.

 

دوستان این زنان کم هستند

خانم های قوی خیلی راحت می توانند آدم های ناجوری را که نمی خواهند از زندگی خود بطور کل حذف کنند. مثلا ادم های منفی یا آدم هایی که از پیشرفتشان جلوگیری می کنند. به همین دلیل شاید دوستان این زنان کم باشد ولی بقیه همه انسان های مهمی هستند که در زندگی آنها هستند. اگر شما هم دوست یک زن قوی هستید مطمئن باشید که او شما را در زندگی اش می خواهد.

 

زنان قوی به خوبی برنامه ریزی می کنند

زنان قوی توانایی انجام تمام کارهایشان را دارند. این دسته از خانم ها طوری برنامه ریزی می کنند که به آنها برسند. آنها برنامه روزانه و حتی برنامه هفتگی و ماهیانه هم دارند.

 

این خانم ها از برنامه ضعیف متنفر هستند

این خانم ها خیلی عالی برنامه ریزی می کنند و ممکن است با برنامه ریزی های ضعیف کاملا نا امید شوند.

 

این زنان اعتماد به نفس قوی دارند

زنان قوی نسبت به هویت خود احساس خوبی دارند و خودشان را همان طوری که هستند دوست دارند. کارهایی که می کنند با اخلاقیان و باورهایشان یکسان است. این خانم ها نیازی به متقاعد کردن دیگران ندارند و با خودشان روراست هستند.

 

زنان قوی پذیرش بالایی دارند

زنان قوی از خودشان و دیگران انتظارات واقعی دارند و می دانند که برای زندگی کردن باید توانایی پذیرش شرایط را داشته باشند.

 

این زنان مجرد بودن را می پسندند

زنان قوی مشکلی با مجرد بودن ندارند. آن ها می دانند پیدا کردن شخصی که بتوان رابطه مثبت و موفقی را با او داشت ممکن است اما یک زن قوی شادی اش را در گرو بودن با یک شخص دیگر نمی داند.

 

زنان قوی این کارها را انجام می دهند

 

مردهای ضعیف از زنان قوی می ترسند 

علت این که مردهای ضعیف از زنان قوی می ترسند این است که اعتماد به نفسشان به آن ها احساس ضعف و تهدید منتقل می کند.

 

این زنان همیشه پیشقدم هستند

اگر یک زن قوی با مردی آشنا شود که فکر می کند مناسب اوست از پیشقدم شدن هیچ ترسی ندارد.

 

آن ها زنان قوی دیگر را تحسین می کنند 

زنان قوی به یکدیگر به چشم الگو و منبع الهام نگاه می کنند و موفقیت زنان قوی دیگر را تحسین می کنند.

 

زنان قوی فمینیست هستند 

زنان قوی از همان اول فمینیست هستند و این یک تصمیم هوشمندانه یا فلسفه خاصی نیست بلکه یکی از ویژگیهای شخصیتی این زنان است. زنان قوی خودشان را با مردان برابر می بینند و برای باورهایشان می جنگند.

 

زنان قوی از یک زن قوی به دنیا آمده اند 

قدرت در خانم ها یک ویژگی خانوادگی است زیرا دخترها با تقلید رفتار زنان خانواده بزرگ می شوند. این زنان از دوران کودکی این ویژگیها را می آموزند و در بزرگسالی برای دیگر زنان الگو می شوند.

اگر در خانواده ای زندگی می کنید که یک زن قوی وجود دارد این ویژگیها را خواهید دید.

هر چه بیشتر درباره اتفاقاتی که پشت اعتماد به نفس ظاهری آن ها می گذرد بدانید بیشتر آن ها را خواهید شناخت.

مطالب مشابه را ببینید!