بازیگر نقش خرم سلطان سالخورده انتخاب شد +عکس

بازیگر نقش خرم سلطان سالخورده انتخاب شد +عکس

پس از ترک کردن تیم فیلمبرداری سریال حریم سلطان توسط مریم اوزرلی، این تیم تصمیم گرفتند خانم وحیده گردوم را بعنوان نقش خرم سلطان سالخورده انتخاب کنند.

بازیگر نقش خرم سلطن
بازیگر نقش خرم سلطن

بازیگر نقش خرم سلطن
بازیگر نقش خرم سلطن
وحیده گردوم
وحیده گردوم
بازیگر نقش خرم سلطن
بازیگر نقش خرم سلطن
وحیده گردوم
وحیده گردوم
وحیده گردوم
وحیده گردوم
مطالب مشابه را ببینید!