تست هوش جدول حروف بریده شده

تست هوش جدول حروف بریده شده

در این تست هوش باید قسمت بریده شده را بیابید و جایگزین کنید. در شکل زیر دقت کنید کدام تکه باید در جدول جایگزین گردد؟

این تست هوش را در کمترین زمان ممکن حل کنید!

تست هوش

پاسخ :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگر در جدول بالا دقت کنید متوجه می شود که جدول اصلی از چهار جدول کوچکتر تشکیل شده است که در همه آنها حروف به یک شکل چیده شده اند و به راحتی مشخص می شود که جواب این تست هوش گزینه 2 است.

مطالب مشابه را ببینید!