Browsing Tag

معما

معمای قدبلندترین پسر

معمای پیدا کردن بلندقدترین فرد در یک مدرسه، قد پنج نفر از دانش‌آموزان را اندازه‌گیری کرده و یادداشت کرده‌اند. بعد از مقایسه قد دانش‌آموزان، اطلاعات…