Browsing Tag

نماز

ثواب نماز اول وقت

آثار نماز اول وقت  رسول خدا (ص) فرمودند: کسی که نمازهای پنج گانه اش را با طهارت کامل در اول وقت به جای آورد، این نماز در قیامت برای او نور و برهان…