خالکوبی روی بدن دختر 11 ساله جنجالی شد+عکس

خالکوبی غیر قانونی روی بدن دخترک 11 ساله پای مادرش را به میز محاکمه کشاند.

خالکوبی دختر

“اودسا کلاي” 30ساله به دليل خالکوبي کردن روي بدن دختر 11 ساله اش بازداشت شده است . او به پليس گفته است دخترش اصرار زيادي براي داشتن خالکوبي يک قلب روي شانه سمت راستش داشته است و او نميدانسته تحقق اين خواسته دخترش مسئله اي غير قانوني است. طبق قوانين ايالت کاليفرنيا خالکوبي کردن براي نوجوانان زير 18 سال اقدامي غير قانوني است.
“اودسا” که خود را يک فروشنده لوازم بهداشتي و آرايشي معرفي کرده است روي بدن خود هم خالکوبي هاي زيادي دارد که ميگويد همه اين خالکوبي ها را خودش انجام داده است.
پدر بزرگ اين دختر بچه وقتي متوجه خالکوبي او شد با پليس تماس گرفت و از دست عروسش شکايت کرد. او در بازجويي اش گفته است تصور ميکرده خالکوبي هم همانند سوراخ کردن گوش امري طبيعي است و والدين ميتوانند هر زمان که بخواهند اين کار را انجام دهند.
دادگاه رسيدگي به پرونده اين زن ماه آينده برگزار ميشود . گفتني است او سوابقي مثل سرقت، نگهداري و مصرف مواد مخدر و استفاده از اسلحه غير مجاز را در پرونده خود دارد.

مطالب مشابه را ببینید!