مجله تاپ‌ناز‌

آموزش نوشتن چک | نحوه نوشتن اصولی چک و تنظیم چک

در این مطلب نحوه اصولی نوشتن چک را به شما آموزش میدهیم. چک برگه ای است که تاریخ مشخص دارد و دارای ارزش مالی می باشد و به جای اسکناس رایج مورد استفاده قرار می گیرد، که با وصول چک از بانک، می توان وجه مورد نظر را از حساب جاری صاحب دسته چک دریافت کرد.

خیلی از افراد به دلیل مزیت های استفاده از اسناد تجاری مانند چک، به جای پول نقد از انواع چک (چک عادی، چک رمز دار، چک تضمینی، چک مسافرتی و …) استفاده می کنند. ولی خیلی ها هم به دلیل دردسرهای استفاده از چک یا عدم آگاهی از نحوه نوشتن چک و تنظیم اصولی چک تمایلی برای استفاده از دسته چک ندارند. به همین منظور در ادامه این بخش در مورد نحوه درست نوشتن چک و نکاتی در مورد آن می خوانید.

آموزش نوشتن چک | نحوه نوشتن اصولی چک و تنظیم چک

نحوه نوشتن چک به صورت درست

چک دارای بخش هایی مانند شماره حساب جاری، گیرنده چک، تاریخ پرداخت، مبلغ چک و امضای صاحب حساب و شماره مسلسل چک ( شماره ای بدون تکرار و مجزا برای هر برگ چک، که در زمان چاپ چک روی آن ثبت می گردد ) است که برای پر کردن قسمت های خالی چک باید به روش زیر عمل کنید.

بخش تاریخ

در این بخش باید تاریخ را هم به عدد و هم به حروف بنویسید.

نکته: بهتر است پس از نوشتن تاریخ روی آن قسمت را چسپ بزنید، تا امکان تغییر تاریخ وجود نداشته باشد.

بخش مبلغ چک

در قسمت «به موجب این چک مبلغ» باید مبلغ چک را به حروف، هم به ریال و هم به تومان بنویسید و در کادر مستطیلی شکل نیز مبلغ را به ریال و به شکل عددی بنویسید.

نکته: عدد را با کمترین فاصله نسبت به کلمه ریال درج شده در کادر مستطیلی بنوسید، همچنین صفرهای جلوی عدد باید به صورت دایره مانند نوشته شود و فاصله باقی مانده عدد تا انتهای کادر را با یک خط تیره پر کنید، روی کادر را می توانید، با چسپ نواری بچسپانید.

آموزش نوشتن چک | نحوه نوشتن اصولی چک و تنظیم چک

آموزش نوشتن چک | نحوه نوشتن اصولی چک و تنظیم چک

قسمت وجه

در این بخش نیز باید اسم شخص دریافت کننده وجه را بنویسید. از نوشتن کلمه حامل اجتناب کنید.

نکته: برای عدم سوء استفاده احتمالی از چک باید، دلیل صدور چک را بعد از نوشتن اسم با عبارت «بابت خرید …» بنویسید.

آموزش نوشتن چک | نحوه نوشتن اصولی چک و تنظیم چک

بخش امضا

در این قسمت باید امضا کنید و نام، نام خانوادگی و تاریخ را نیز زیر امضا بنوسید.

نکته: برای جلوگیری از سوء استفاده بهتر است، از امضا ساده ای که به راحتی قابل جعل کردن باشد، استفاده نکنید.

بخش ته برگ

قسمت ته برگ چک را به طور کامل بنویسد.

نکته: از امضا کردن در قسمت ته برگ خودداری کنید، تا در صورت سرقت دست چک، امکان سوء استفاده از نمونه امضای شما وجود نداشته باشد.

علاوه بر نکات ذکر شده برای نحوه نوشتن چک، قبل از صدور چک چنانچه، چک را بدون خط خوردگی(قلم خوردگی) نوشتید، بالای کادر مستطیلی شکل باید، این عبارت « × بدون خط خوردگی × » را بنویسید و در دو طرف آن ضربدر بکشید. در صورتی که چک دارای خط خوردگی بود، باید پشت چک و در گوشه ای از آن این عبارت « مبلغ فلان و تاریخ فلان صحیح است و خط خوردگی از این جانب می‌باشد » را بنوسید و زیر آن امضا کنید.

آموزش نوشتن چک | نحوه نوشتن اصولی چک و تنظیم چک

همچنین برای نوشتن چک سعی کنید، از یک خودکار شخصی با رنگی متفاوت استفاده نمایید.

در این مطلب با نحوه نوشتن چک اشنا شدید.

بخوانید : نوشتن نامه اداری

مطالب مشابه را ببینید!