عکس جالب شهر تهران از فضا

این تصویر توسط شخصی به نام “کریس هادفیلد” در یک شبکه اجتماعی قرار گرفته است. وی خیلی تلاش کرده است تا متوجه شود که بیضی رنگی موجود در شهر تهران چیست و چه کارایی دارد.

شهر تهران
شهر تهران
مطالب مشابه را ببینید!