مشکل وحشتناک که کیسه هوا برای زن درست کرد!+تصاویر

این خانم 42 ساله که با سرعت 50 کیلومتر در حال رانندگی بود با خودروی مقابلش تصادف کرده و کیسه هوا به کار می افتد.زمان تصادف این مداد در جیبش بوده که به علت برخورد با کیسه هوا در صورت و قسمتی از چشمش فرو رفت.

خوشبختانه این خانم نجات یافت ولی توجه کنید که در هنگام رانندگی اشیاء نوک تیز در جیب پیراهنتان نگذارید.

مشکل کیسه هوا

مشکل زن

تصادف وحشتناک

مطالب مشابه را ببینید!