مجله تاپ ناز / مطالب جالب / جالب و خواندنی / عدد مناسب را پیدا کنید (تست هوش)

عدد مناسب را پیدا کنید (تست هوش)

عدد مناسب را پیدا کنید (تست هوش)

تست هوش, تست اعداد, تست هوش تصویری, عکس تست هوش

.

.

.

.

..

تست هوش

.

.

.

.

..

.

.

در تصوير معماي عدد مناسب

ما در هر رديف يك دايره در مركز داريم

كه  عدد داخل آن برابر است با  حاصل جمع اعداد داخل

دايره هاي اطراف (چپ و راست) دايره مركزي تقسيم بر2

گزينه جواب مورد نظر ما

6

ميشود.

Xبستن تبليغ
به دیگر صفحات سایت هم مراجعه کنید