درگذشت بازیگر فیلم نفس عمیق

درگذشت بازیگر فیلم نفس عمیق

امینی با بازی در نقش کامران در این فیلم، در تاریخ سینمای ایران ماندگار شد.
وی پس از نفس عمیق پیشنهادهای زیادی برای بازی در سینما داشت ولی تمام پیشنهادات بازیگری را رد کرد.
روحش شاد و یادش گرامی …

عکس سعید امینی درفیلم نفس عمیق

 

عکس سعید امینی درفیلم نفس عمیق

 

عکس سعید امینی درفیلم نفس عمیق

 

عکس سعید امینی درفیلم نفس عمیق

 

قانون آنلاین

مطالب مشابه را ببینید!